Devlet Halk Dansları Topluluğu

Devlet Halk Dansları Türkiyede'ki Topluluğu


Devlet Halk Dansları Topluluğu


Devlet Halk Dansları Topluluğu

18-23 Eylül 1973 tarihleri arasında Turizm ve Tanıtma Bakanlığının çağrısı üzerine toplanan ilim adamları, ilgili kuruluş yetkilileri ve folklor uzmanları çalışmaları sonunda Türk halk danslarına yüksek bir sanat düzeyi kazandırmak amacıyla, birçok ülkede olduğu gibi yurdumuzda da çoktan beri eksikliği duyulan bir “DEVLET HALK DANSLARI TOPLULUĞU” nun kurulmasını Turizm ve Tanıtma  Bakanlığına önermişlerdir. 19 Mart 1975 tarihinde yapılan bir sınavla stajyer dansçı elemanlar alınmış ve halk dansları çalışmalarına başlanılmıştır. İlk temsillerini 7-13 Mayıs 1976 tarihleri arasında Ankara Büyük Tiyatro’da veren Topluluk yurt içindeki faaliyetlerinin yanı sıra 55 değişik ülkede 1500 civarında temsil verdi.
Topluluğun repertuarından çeşitli yöre dansları yanında ANADOLU’DAN ESİNTİLER, KINA GECESİ, AŞIK-MAŞUK, BAĞ BOZUMU adı altında ülkenin değişik yörelerinden derlenen Türk halk dansları adım ve müziklerinden hazırlanan folklorik eserler ve 20 değişik dünya ülkesinin halk dansları ve halk şarkıları bulunmaktadır.

Türk Dünyası Müzik Topluluğu
Türk Dünyasının ortak kültürel değerleri içerisinde çok önemli yer tutan geleneksel müziğin popüler müzik kültürü içerisinde eriyip yok olmadan korunmasına ve yaşatılmasına gayret gösteren topluluk, yöresel müzik icralarındaki üslup ve lehçeyi tahrip etmeden yansıtırken, orkestrasyon ve stili ile de çağdaş bir çizgi yakalama yolunda çalışmaktadır. Anadolu klasik ve halk çalgılarının yanı sıra, dombıra, dutar, kılkopuz, rübab, tar, garmon, gıcek, morinhur, santur, bızançi, cetigen, sıbızgı, şankopuz, çeng gibi Orta Asya Türklerinin çalgılarını da icra etmektedir.

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu
Topluluk, yurt içi ve yurt dışında yüzlerce konsere katılmış ve branşı olduğu Tasavvuf Müziğini, Klasik Türk Müziğinin diğer türlerini ve Mehter Müziğini başarıyla icra etmiştir.

İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu
Modern Folk Müzik Topluluğu, Türk kültürünün önemli bir parçası olan türküleri bütün içindeki yerini koruyarak farklı icra biçimleriyle sunarken, halk müziğine yeni ve çağdaş bir bakış açısı getirmeyi amaçlamaktadır. Tüm yöreleri kapsayan repertuarına Türk Müziği`nin sözlü ve sözsüz eserlerinden tasavvufi formdaki eserlerine, Klasik Batı Müziği`nden dünya müziklerine kadar pek çok tarzı ekleyerek daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflemektedir. Orkestrada düzenlemeci ve yorumcu olarak her biri kendi alanında üstün deneyime sahip sanatçılar görev yapmaktadır.

İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu
Başlangıçta 20 sanatçıdan oluşan kadrosu bugün 33 olmuş, ancak küçük grup icrasını temel alan anlayışında değişiklik yapılmamıştır. Bu çerçevede zaman zaman sadece enstrümantal müzik ya da küçük çalgı grubu eşliğinde solist konseri gibi çalışmaları gerçekleştirmektedir. Her ay düzenli olarak verilen periyodik konserlerde ise topluluğun tamamı sahne almakta, zaman zaman İstanbul’un tarihi sanat ve konser mekânlarında konserler düzenlenmektedir.

İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu, repertuvarında Türk Mûsikîsi’nin sözlü ve enstrümantal formları, Dînî Mûsikî, Askerî Mûsikî ve topluluk icrâsına uygun folklorik eserlere yer vermekte, bu eserlerin icrâsı sırasında Klâsik Türk Mûsikîsi’nin temel çalgılarını kullanarak, yüksek düzeyde bir icrâ sağlamaktadır.

Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu
Türk Müziği’nin tarihi seyri içerisinde gelenekten gelen icrâ tavrına ve kurallarına bağlı kalarak etkinliklerini devam ettiren Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu 6 bayan, 6 erkek ses, 5 saz Sanatkârından oluşmaktadır.

Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu
Her yıl Aralık ayında Konya’da düzenlenen Hz.Mevlâna’yı anma veŞeb-i Arûs Törenlerini daha düzenli bir şekilde yapmak, Hz. Mevlâna’nın düşünce, sevgi ve hoşgörüsünü yaymak, bu vesileyle milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, yurtdışından ve turistik yörelerimizden gelen yoğun talepleri karşılamaktır.

İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu
Kültür mirasımızın en önemli unsurlarından olan Türk Müziği ve halk danslarımızı öz değerlerinden yararlanarak çağdaş sanat anlayışına dayanan bir yorum uygulamak, Ülkemizin sahip bulunduğu kültürel ve folklorik değerlerini tanıtmak ve Türk dili konuşan ülkeler ile aramızda son yıllarda oluşan kültürel işbirliği çerçevesinde ortak değerlerimizi araştırmak amacıyla, 2000 yılında kurulmuş olup 2008 yılında faaliyete geçmiştir.

Devlet Halk Dansları Topluluğunun gösteri biletleri yeni sezon da https://www.biletinial.com dan alabilirsiniz.

Bu içeriğe tepkiniz?

Kalplere Boğuldum Kalplere Boğuldum
0
Kalplere Boğuldum
Gül Gül Öldüm Gül Gül Öldüm
0
Gül Gül Öldüm
Biraz Düşünceli Biraz Düşünceli
0
Biraz Düşünceli
Şok Oldum Şok Oldum
0
Şok Oldum
Sinirliyim Sinirliyim
0
Sinirliyim
Katılmadım Katılmadım
0
Katılmadım

Yorumlar

Yorum yazabilmek için giriş yapınız.